6.2.9 Tiltak/tilrettelegging i institusjon Listen

Eldre som bor på institusjon kan også trenge hjelp til å få nok og riktig næring. Det er viktig å gi pasientene en lystbetont opplevelse av måltidet. Prøv å skape et appetittvekkende miljø. Pasientene kan ha svært forskjellige ønsker i forhold til sosialt samvær under måltidet. Pasientene har også forskjellig behov for hjelp i matsituasjonen og det anbefales derfor at pasientene deles i mindre grupper og at pasienter med likt hjelpebehov kan få sitte sammen. Eldre liker også ofte å ha faste plasser. Det er også forbundet med velvære å komme velstelt til bordet.

Det hjelper om selve måltidene er attraktive og næringsriktige. Server også næringsrike drikker, som smoothie med frukt. Forskjellige hjelpemidler kan benyttes, slik at pasienten blir mer selvhjulpen og lettere kan spise.