6.2.8 Tiltak/tilrettelegging i hjemmet Listen

Eldre som bor hjemme kan trenge hjelp for å få nok og riktig næring. Det er da viktig å diskutere og finne fram til løsninger sammen med den eldre det gjelder. Noen steder er det mulighet for å få brakt mat hjem, mens andre kan trenge praktisk hjelp til å sette opp meny og handlelister. Ulike hjelpemidler som for eksempel antisklibrikker, tallerkenkant og tilpasset bestikk kan være gode hjelpemidler for å være selvhjulpen i måltider og motivere til gode spisevaner. Det kan også være en idè å fryse ned mat i passelige porsjoner. Noen eldresenter har åpent for at eldre kan komme på dagtid å spise middag eller få middag levert hjemme. Varslingsutstyr som for eksempel sikkerhetsbryter kan også installeres.