6.2.6 Dehydrering hos eldre Listen

Halvparten av væsken blir tilført gjennom kosten. Når man blir eldre blir evnen til å opprettholde væskebalansen dårligere. Nedsatt tørstefølelse og nedsatt nyrefunksjon med redusert evne til å konsentrere urin kan gi økt væsketap gjennom nyrene. Væskebalansen påvirker elektrolyttbalansen og kan gi forstyrrelser av elektrolytter, Na og K. Man bør produsere en liter urin per døgn for å få utskilt ulike nedbrytningsprodukter.

For eksempel kan lavt kalium gi symptomer som depresjon, forvirring, hjertearytmier og irritabilitet – tegn som kan forveksles med aldersforandringer.

Natrium blir for det meste tilført via koksalt. Høyt inntak kan påvirke væskeretensjonen og kan være uheldig i forbindelse med høyt blodtrykk. Ferdigmat har ofte et høyt natriuminnhold, og kan bidra til at eldre får for mye natrium.

Feilernæring/underernæring kan:

 • Forverre og forårsake akutte og kroniske sykdomstilstander.
 • Sinke helbredelsesprosesser.
 • Gjøre pasienten mer utsatt for infeksjoner.
 • Gi uspesifikke symptomer som kan mistolkes som aldersforandringer.
 • Gi økt risiko ved operative inngrep.

Dehydrering kan gi symptomer som slapphet, apati, forvirring, depressiv atferd og paranoid atferd.

 

 

Figuren viser sammenhengen mellom vekttap, økt sykelighet og økte komplikasjoner i forbindelse med kirurgi:

Klare tiltak ved ulike vekttap:

5 – 10 % vekttap

 • Observer hva pasienten spiser og drikker. Bruk spise- og drikkelister
 • Vurder mattilbudet (hverdagskost/spesialkost, konsistens, måltidshyppighet osv.)
 • Vurder henvisning til klinisk ernæringsfysiolog

10 – 20 % vekttap

 • Henvis til klinisk ernæringsfysiolog
 • Server mellommåltider, næringsdrikker
 • Start sondeernæring hvis vekttapet ikke stopper

20 % vekttap

 • Henvis til klinisk ernæringsfysiolog