6.2.5 Årsaker til vekttap hos eldre Listen

Vektap hos eldre kan ha mange årsaker. De kan for eksempel miste matlysten på grunn av depresjon, medikamenter og sykdommer. Pasienter med sykdommer som kreft, kroniske hjerte- og lungesykdommer, kronisk infeksjon og revmatiske sykdommer er spesielt utsatte.

Munntørrhet, munnsårhet og tyggeproblemer kan gi svelgvansker. Mange eldre har dårlig tannstatus og dårlig tilpasset protese. Ved økende alder endres spyttets sammensetning og det blir seigere. Munntørrhet og såre slimhinner gir dårlig ånde og vond smak i munnen, noe som igjen fører til dårlig matlyst og nedsatt smak. Belegg på tenner og tannkjøtt gir næring til bakterier og bakterievekst.

Nedsatt produksjon av enzymer gir mer problemer med fordøyelsen. Hiatushernie, som er brokk mellom spiserøret og magesekken, kan være en lidelse hos eldre. Det fører til at muskelen lukkes dårligere og gir plager som sure oppstøt og øsofagitt.

Urinlekkasje kan føre til at man drikker mindre. Redusert fysisk aktivitet gir dårligere matlyst. Andre årsaker kan være sviktende tilgang på mat og at man ikke får mat som en liker, eller er vant med.