6.2.4 Symptomer ved næringstoffmangel, mangel på vitaminer og mineraler Listen

Det vi kan se i praksis er symptomer på subklinisk næringstoffmangel. Symptomene som kommer i forkant og gir oss en pekepinn på at det er noe som ikke stemmer.

Tretthet, muskelsvakhet og slapphet kan ofte forveksles med og misforstås som vanlige aldringssymptomer. Forebyggende tiltak kan være å gi multivitamintablett, eller tran som inneholder viktige flerumettede fettsyrer, som A- og D-vitamin.

Eldre trenger ofte tilskudd av vitamin D. Ultrafiolett stråling av huden reduseres, fordi de er mindre ute i sollys. Spesielt sengeliggende og hjemmebundne er en utsatt gruppe. Mangel gir kvalitativ forandring av rørknoklene. Undersøkelser viser at eldre med lårhalsbrudd har særlig lave verdier av vitaminet.

Viktigheten av vitamin C hos eldre er under utforskning, men det er viktig i forhold til god sårtilheling, og for normalt bindevev og beinvev. Sink kan være et godt tilskudd ved sen sårtilheling.

B 12-mangel er påvist hos noen eldre med demens og forvirringstilstander. Rapporter viser at da vitamin B 12 ble gitt til en gruppe eldre som klagde over tretthet og slapphet, forsvant symptomene i 89 % av tilfellene. Ved forvirring, demens og slapphet bør en undersøke om det foreligger B 12 -mangel.

Man bør være oppmerksom på kalsium og jern i kosten til eldre, da både skjelettproblemer og jernmangelanemi kan ses hos eldre.