6.2.2 Risikofaktorer for lavt næringsinntak Listen

Det er forskjellige risikofaktorer som kan føre til at pasienter får for lavt næringsinntak. Under stress og depresjoner nedsettes ofte appetitten og lysten til å lage mat. Når ting føles meningsløse kan det også være at måltidene taper sin mening. Ved kognitiv svikt er det en fare for at pasienten glemmer måltider, eller spiser veldig ensidig. Ved sykdommer, smerte, tretthet og feber blir appetitten nedsatt.

Medikamenter kan gi kvalme og uvelfølelse. Fysiske handikap kan hindre en i å få kjøpt og tilberedt mat, og kan gjøre måltidet vanskelig å spise.

Tannproblemer, redusert spyttsekresjon, munntørrhet og tannråte gjør det vanskelig å ta til seg næring. Dysfagi fører til problemer med å svelge. Atrofi av mage-tarmslimhinner medfører at kroppen fordøyer og nyttiggjør seg dårligere av maten.

Redusert glatt muskulatur i tarm kan føre til nedsatt perialstikk, som igjen gir økt fare for obstipasjon.

Vær oppmerksom på at kombinasjoner av disse faktorene øker risikoen for lavt næringsinntak betraktelig. For eksempel kronisk syke med fysisk handikap, eller pasienter med få måltider som nylig har mistet noen.