6.2.1 Næringstett kost Listen

Mengden fett øker hos de fleste fram mot 70 års-alder, noe som har sammenheng med redusert aktivitetsnivå. Etter 70 års-alderen vil høyden avta og det kan komme en vektnedgang.

Her bør vi skille mellom de yngste eldre og de eldste eldre. Det yngste eldre trenger kanskje fettreduksjon, mens det er de eldste eldre som har størst risiko for underernæring. De trenger mindre mat enn før, men har samme eller et høyere behov for essensielle næringsstoffer og energi. Kravet til kostens næringstetthet blir dermed større enn tidligere. Det vil si at maten må ha et høyere innhold av esensielle næringsstoffer og energi.

Hos eldre over 75 – 80 år blir matinntaket ofte redusert. Redusert matinntak går særlig utover inntak av proteiner og vitaminer (15 – 20 % av energiinntaket bør komme fra proteiner, 35 % fra fett og 45 -50 % fra karbohydrater). I stedet for å kutte ned på matinntaket, bør man heller legge om kostholdet slik at næringstettheten øker, mens energimengden går ned.

Det kan de gjøre ved å redusere inntak av fett og sukker, som inneholder lite næringsstoffer, og øke proteininntaket.

Selv om proteinbehovet i prinsippet skulle synke med alderen, som følge av at proteinmengden i kroppen blir mindre, viser enkelte studier at behovet kan øke. Eksempel på matsorter som øker proteinmengden er kjøtt, fisk, egg, melk, ost, korn, ris og bønner. I tillegg kan man bruke spesialpreperater og kosttilskudd.

Eldre har også et høyere behov for inntak av vitaminer og mineraler, som kan tilføres kosten ved for eksempel multivitamintabletter, spesialpreperater og tran.