6.2 Eldre Listen

Mål for god ernæringsstatus hos eldre:

  • Å identifisere pasienter som har eller er i ferd med å utvikle feil- eller underernæring.
  • Å fremme ernæringstilstanden og forebygge underernæring hos risikopasienter.
  • Å bedre ernæringstilstanden hos feilernærte og underernærte pasienter

(Brodtkorb 2008 s. 254).

Eldre trenger mindre mat enn før, men har det samme eller et høyere behov for essensielle næringsstoffer. Konsekvensen av dette er at kravet til kostens næringstetthet blir større enn tidligere. Aldringsprossesen medfører at alle funksjonene i kroppen går senere. Det fører igjen til at oppsugingen av de forskjellige næringsstoffene går senere og at de gjerne trenger tilskudd av forskjellige næringsstoffer.

Lavere basalstoffskifte gir lavere energibehov. Det lavere energibehovet skyldes først og fremst at den fysiske aktiviteten blir mindre med årene, dernest at den basale energiomsetningen avtar. Forandring i fysisk aktivitet er svært individuell. En skal være oppmerksom på at det er stor variasjon i energibehovet også hos eldre, ut fra kroppsvekt, miljø og fysisk aktivitet. Også sykdomsprosesser kan påvirke behovet for energi eller spesielle næringsstoffer.

Grovt sett kan man si at reduksjon i totalt energiforbruk synker med 20 – 30 % fra en er 30 år til en er 80 år. Om lag en tredel av reduksjonen skyldes tap av metabolsk aktive celler som gir reduksjon i basalmetabolismen og at ca 2/3 av denne nedgangen skyldes redusert fysisk aktivitet.

Individuelle forskjeller i forhold til energibruk, vise ULIK ENERGIBRUK – bilde (Karoliussen 1997.s.307)