6.0 Ernæring i ulike aldersfaser Listen

Ernæring og hva vi spiser har en avgjørende betydning for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder, barneår og ungdomsår. Helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid bør ha en helhetlig tilnærming til menneskets livsløp, det vil si ulik tilnærming og behov i ulike faser av livet. Forskning viser at kostvaner man får som barn og ungdom legger grunnlaget for kostvanene senere i livet. Det er også klare sammenhenger mellom kosthold og forekomsten av folkesykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer og osteoporose.