5.4 Drikkelister Listen

Hos noen pasienter fører vi drikkelister, og oftest også diureseliste. Drikkelister viser hvor mye pasienten har drukket. Venstre kolonne viser hvor mye væske pasienten har fått tilbudt og høyre kolonne viser hvor mye pasienten har drukket av den tilbudte væsken. Drikkelister registreres ofte pr døgn (døgnregistrering).

Det er enkelt å legge inn en drikkeliste, men skal den ha den tenkte hensikten er det viktig at den følges opp. Gode rutiner er derfor viktig og at alle kjenner til hvilke regler som gjelder. Regler kan for eksempel omfatte hvilket tidspunkt man registerer fra. For eksempel fra kl. 07 til 07 eller fra kl. 08 til 08. En god rutine kan være at den som har ansvaret for pasienten denne vakten ajourfører drikkelisten før han går hjem, slik at det gjøres for hver vakt.

Når dere skal ut i praksis eller jobb er det viktig at dere setter dere inn i reglene og følger de reglene som gjelder på den aktuelle avdelingen.

 

Refleksjonsspørsmål

Hvor mye væske har en pasient fått i seg i følge drikke listen? På nattbordet til pasienten står det igjen en halv flaske brus og halv kopp kald kaffe.

 

 

Eksempel på svar:

Dette er en ufullstendig drikkeliste som er vanskelig å vurdere. Det er viktig med gode rutiner, der drikkelisten blir ajourført på slutten av hver vakt, slik at man unngår at det står halve kopper igjen. Brus er enklest å beregne hvis man skriver opp glass for glass.

Ut fra listen har pasienten drukket 250 ml. I tillegg har han drukket en halv kopp kaffe og en halv flaske brus .

Inn: Ut:
Kaffe 150 ml 75 ml
Brus 350 ml 175 ml

Tilsammen har pasienten drukket 500 ml.