5.1 Kostsamtale Listen

En kostsamtale skal være en faglig samtale, en del av en datasamling, der du som sykepleier har klart for deg hvilke punkter du skal gjennomgå og dokumentere. For mange kan det oppleves ganske privat å fortelle om hva de spiser. De fleste av oss har i dag nok kunnskaper om ernæring, men det er ikke like lett å etterleve det i praksis.

Før samtalen begynner bør du prøve å få en god relasjon til pasienten og bruke tid på å opparbeide tillit. Pasienten vil merke om du er engsjert og interessert. Du må også være oppmerksom på din makt i rollen og at pasienten kan føle avmakt i sitasjonen. Du bør tilstrebe å være en god samtalepartner og bruke det du har lært om tilrettelegging i forhold til god kommunikasjon.

Det er viktig at du har det klart for deg og at du klargjør for pasienten hva som er årsaken til samtalen og hensikten med den. Er det for eksempel bare en informasjonssamtale? Spør pasienten hva han trenger og om det er noe han lurer på.

Vektlegg åpne spørsmål med hva, hvem og hvordan og mindre hvorfor. Kostsamtalen er ikke et forsøk på å avsløre noe men å tilby noe, og en hjelp til å starte med enkle og mulige forandringer. Still spørsmål om deres hverdag, hva som er viktig for dem, hvordan hverdagen fungerer, har de tid til frokost og om arbeidsdagen er travel.

Få tak i pasientens historie, hendelser som har vært viktige og av betydning i det siste. Andre sykdommer, cøliaki, apoplexia, parkinson, demens, allergi, diabetes, bør også kartlegges i en slik datasamling. Bruk av medisiner og eventuelle bivirkninger som kvalme og fordøyelsesproblemer. Obstipasjon eller diaré, kontinens og urinlekkasje kan redusere inntak av væske.

Det er viktig å finne ut om det har vært vekttap i det siste og avklare om pasienten er i risikogruppen for å bli underernært. Men vær oppmerksom på at du kan møte pasienter med ulike spiseforstyrrelser og at det da er viktig å trå varsomt. Viktige momenter å tenke på når du skal starte en datasamling i forhold til kost/ ernæringstatus:

  • Pasientens sykehistorie
  • Medisiner
  • Sykdommer
  • Forhold i munnhulen
  • Apetitt, matvaner, antall måltider
  • Vekt, er den stabil, vekttap/vektøkning
  • Eliminasjon
  • Fysiske forhold – aktivitet

Andre forhold, blant annet økonomi

Vær obs på risikoforhold

Til slutt bør du oppsummere samtalen og avtale oppfølging sammen med pasienten.

 

Refleksjonsoppgave:

Hvilke spørsmål ville du som sykepleier stilt for å få kartlagt en pasients kosthold?

Øv deg på en medstudent.