5.0 Vurdere ernæringsstatus Listen

Å kunne vurdere ernæringsstatus er en viktig oppgave for en sykepleier. Man må først kartlegge pasienten og finne ernæringsstatus før man kan sette inn tiltak. Man må ha kunnskaper for å vite hva man skal se etter.

Mye av kartleggingen gjøres i datasamlingssamtalen. Som tidligere nevnt har undersøkelser vist at fokus på ernæring i norske helsevesen ikke har vært tilfredsstillende, og dette inkluderer selvsagt sykepleierne (Mowe et al., 2006, Mowe et al., 2008). Det behøves derfor økt vektlegging av ernæring som et viktig punkt i datasamlingssamtalen.