4.1.1 Hvordan måles energi? Listen

Energi blir definert som evnen til å utføre arbeid. Energi kan måles på ulike måter. Fra gammelt av er benevnelsen kalorier mye brukt (1 kcal = 1000 kalorier). Joule (J) er standardenheten for energi og bør egentlig brukes, men fortsatt er kcal den mest brukte.

tabell til 4_1_1