4.0 Energiinntak og energibehov Listen

Energiforbruket varierer med blant annet kjønn, alder og fysisk aktivitet. For voksne som vil holde vekten, er energibehovet lik energiforbruket.

Referanseverdi for gjennomsnittlig inntak pr døgn:

Kvinner: 7,5 – 12,2 MJ
Menn: 8,8 – 15,2 MJ

Disse verdiene er bare veiledende. Det er nesten umulig å komme med gjennomsnittsreferanser, fordi det er så mange individuelle faktorer som spiller inn.

Energibehovet er vanligvis mindre hos eldre personer enn hos yngre. Feber påvirker stoffskiftet og for hver grad kroppstemperaturen øker, stiger energiomsetningen med ca 10 %. Inntaket hos passive, lite sykdomsbelastede eldre bør ikke ligge under 24 kcal pr kg kroppsvekt pr døgn. Både for høyt og for lavt inntak av energi i forhold til behovet fører etter hvert til negative konsekvenser for helsen.