3.6 Mineral og sporstoff Listen

Mineral og sporstoff er grunnstoffer som daglig tilføres via maten. De viktigste er kalium, natrium, klor, magnesium, jern, sink, selen, krom og jod. Selv om de forskjellige mineralstoffene til sammen utgjør en svært liten del av kroppen, bare ca 4 % av kroppsvekten, er livet umulig uten dem.

Uten jern ville ikke cellene fått tilført oksygen. Sink er svært viktig med tanke på sårtilhelingsprosessen og i forhold til fertilitet.

Mineralstoffer kan ikke dannes i kroppen og må tilføres gjennom mat og drikke. Anbefalt daglig inntak av mineraler er fra 100 mg til cirka 1 g. Dagsdosen av sporstoffer varierer fra et par titalls mg og ned til mikrogrammengder.