3.5.4 Vitamin D Listen

Vitamin D finnes bare i noen få matvarer. Tran, fet fisk, torskelever og rognleverpostei er de eneste naturlige kildene av betydning. Vitamin D blir også dannet når sollys (ultrafiolett lys) treffer huden. Sollyset er som regel mer betydningsfullt enn kosten for å dekke behovet for vitamin D. Ved å være regelmessig ute og utsette ansikt og hender for sol, vil huden produsere nok vitamin D til å dekke behovet. Det er gjort undersøkelser som viser at til og med i Tromsø er dette tilfelle, men her er det selvsagt større forskjeller mellom sommer og vinter enn ellers i landet.

Mangel på vitamin D gir kvalitativ forandring av rørknoklene, ved at mineralisert vev blir erstattet av bløtt osteoid vev. Vitamin D-mangel rammer først og fremst barn og sykdommen blir kalt rakitt (engelsksyke). Vitamin D-mangel hos voksne forekommer sjelden, mens eldre er mer utsatte. Eldre er oftest både mer påkledde og mindre ute i sollys. I tillegg reduseres omdannelsen i huden med alderen, slik at eldre ofte trenger vitamin D-tilskudd.

Kalsium absorberes best med vitamin D. Overdosering av vitamin D gir for høy konsentrasjon av kalsium i blodet, og det skjer utfelling av kalsium også i de myke vevene. Dette kan gi nyrestein og nyresvikt (som i verste fall kan være dødelig).

Mangel på vitamin D er også et problem blant innvandrere, fordi de dekker seg til. Dette fører til at de får mangel på kalsium, som igjen kan føre til osteoporose.