3.5 Vitamin Listen

Vitamin består av ordene “vita” og “amin”. ”Vita” betyr liv og ”amin” er en kjemisk betegnelse på organiske stoffer som inneholder nitrogen. Vitaminer er viktige næringsstoffer som regulerer kroppen sitt stoffskifte og er nødvendig for utnyttelse av byggematerialene og energien vi får gjennom karbohydrater, fett, protein og alkohol. Vitaminer tilføres i hovedsak gjennom mat og drikke, men kan også tilføres som kosttilskudd ved vitaminmangel.

Det er ikke noe kjemisk slektskap mellom de forskjellige vitaminene, men det er vanlig å dele dem inn i to grupper, vannløselige og fettløselige. Vitamin A, D, E og K er fettløselige og vitamin B og C er vannløselige. Forskjellen i løselighet mellom de to vitamingruppene medfører at de blir behandlet forskjellig av kroppen. De fettløselige løser seg i fett og blir på den måten absorbert i kroppen.

De vannløselige blir derimot bare lagret i begrensede mengder og må derfor tilføres kroppen jevnlig. Gode kilder til daglig tilførsel er frukt, grønnsaker, poteter og sammalt mel. Vannløselige vitaminer finnes også i kjøtt, lever og melk.

Vannløselige vitaminer er mindre stabile og mer flyktige enn de fettløselige. Riktig tilberedning av maten er derfor viktig for å bevare dem. “Gammeldags” tilberedning av maten med mye koking, eller institusjonsmat som holdes varm over tid, kan redusere vitamininnholdet.

Selv om hvert vitamin har en spesiell funksjon, er de ofte avhengige av andre vitaminer og spormateriale for å kunne utøve sin funksjon. For lite av ett vitamin kan føre til ubalanse i kroppen sitt kompliserte maskineri og til dårlig utnyttelse av et annet vitamin.blir brukt av kroppen som energikilde, liksom karbohydrat og fett, eller blir lagret som fett.