3.0 Næringsstoffer Listen

Næringsstoffer deles inn i seks grupper; karbohydrater, fett, proteiner, vitaminer, mineraler og vann. Av disse seks gruppene er det kun karbohydrater, fett og proteiner som er energigivende næringsstoff. Ved å forbrenne disse næringenstoffene produserer kroppen energi som er nødvendig for å opprettholde de basale funksjonene.

Vitaminer, vann og mineraler er nødvendige næringsstoffer som inngår i energiomsetningen og er nødvendige for oppbygging og vedlikehold av cellene i kroppen. De må finnes i riktig mengde og i riktig forhold til hverandre, men de er altså ikke energigivende slik som karbohydrater, protein og fett.